Besproken topics op 29 mei 2018:

 • Financiën
 • Mobiliteit: de kralen en spaakreflectoren werden enthousiast onthaald.
 • Wafels: Het financiele luik werd voor het eerst (als proef) volledig door de oudervereniging afgehandeld. Ongeveer 3 à 4 uur werk was nodig.
 • Groen:
  • Schade door de gemeente zal worden hersteld door de gemeente zelf
  • Werkgroep voor de speelplaats van de lagere school is opgericht. Schepen voor Groen onmiddellijk betrekken (verkiezingsjaar!)
 • Activiteitenkalender 2018-2019 werd overlopen.
 • Lichtjeswandeling: tip: Op tijd starten met vergaderingen voor lichtjeswandeling.
 • Oudercafe schooljaar 2018-19: helpende handen zijn gevonden
 • OV Activiteit en etentje: werkgroepje is opgericht
 • Bestuur van de oudervereniging voor schooljaar 2018-2019:
  • Voorzitter: Katrien De Koninck
  • Ondervoorzitters: Melanie Huyvaert, Christel Van Eycken
  • Penningmeester: Bart Van den Heuvel
  • Secretaris: Nancy Gillis
 • Varia:
  • Er staan nog steeds teveel kinderen veel te vroeg aan de schoolpoort te wachten tot die opengaat om niet in de opvang te moeten. Volgend schooljaar aanpakken in kader van veiligheid op school.
  • De boterhammendozen worden in een bak verzameld en op een (op zonnige dagen) te warme plaats gezet, zodat het beleg slecht wordt. Met het oog op voedselveiligheid best op een koelere plaats bewaren.
 • Tot slot – afscheid …
  • van Luc en Gina, die op alle activiteiten onze catering verzorgd hebben;
  • van onze voorzitter Hans, die de sleutels van de school overhandigde aan zijn opvolgster Katrien;
  • van Johan als directeur, die als nieuw-gepensioneerde altijd welkom is om het ‘zwarte gat’ te vullen. (tip: lees(groot)ouders zijn altijd welkom!)
  • Aan allen: bedankt voor de jarenlange inzet !